Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

Rychlé zprávy

Webové přihlašovátko

Chcete mít přehled o tom, v jakém pořadí se žáci přihlásí? Vyzkoušejte nástroj ClassroomQ. Jedná se o webovou aplikaci, na které si jednoduše vytvoříte bezplatný účet a zahájíte frontu požadavků. Žáci se přihlásí přímo na webové stránce pomocí tabletu či mobilu, zadají kód fronty a své jméno a pak už vidí jen tlačítko s možností přihlásit se. Vy vidíte jejich pořadí.

Bezplatná verze umožňuje mít ve frontě jen 5 žáků, ale při testování se mi jich běžně zobrazovalo více. Pokud některého žáka „odbavíte“, zařadí se do fronty další. Je to poměrně jednoduché, škoda jen že se nedá do fronty přihlásit QR kódem.

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.