Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

Rychlé zprávy

Vizuální rovnice

Velmi jednoduchá a hezká webová aplikace pro vizuální výuku rovnic. Najdete ji na stránce https://solveme.edc.org/mobiles/, kde je k dispozici velké množství hotových příkladů k procvičení od velmi jednoduchých, až po opravdu pokročilé problémy s několika proměnnými (zde tvary). Po registraci pak můžete tvořit a ukládat i další vlastní aktivity.

Aplikace je velmi jednoduchá na ovládání a určitě pomůže při úvodu k rovnicím. Pro učitele obsahuje i nástroje pro anotace do příkladu.

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.