Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

Nezařazené

Socrative není jen o písemkách – rychlé otázky

Webový nástroj Socrative asi není nutné představovat. Z mého pohledu se jedná o základní výbavu každého učitele a velmi usnadňuje aktivity týkající se procvičování a testování žáků. Rozhodně na to není sám, zdatně mu v tomto konkurují i nástroje jako je Quizlet, Kahoot, nebo Quizizz. Rozhodně to ale není jediná jeho funkce.

Bohužel příchodem placené verze se zmenšil počet testů ve free verzi na 5, což není mnoho a jeho použitelnost v tomto ohledu klesla. V Socrativu ale lze velmi dobře využít i funkci tzv. rychlých otázek, kde nejste nijak limitování (pouze maximálním počtem účastníků na 50 současně připojených). Nabídku rychlých otázek najdete hned na úvodní stránce nástroje zobrazují se všem připojeným žákům ve třídě.

 

A k čemu to vlastně využít? Jedná se o nástroj, pomocí kterého rychle a jednoduše zapojíte všechny žáky ve třídě do diskuse. K dispozici máte tři typy otázek – otevřenou, uzavřenou (s pěti možnostmi) a otázku typu TRUE/FALSE. Nejčastěji bude asi využívaná otevřená otázka, kdy se přímo ve třídě na něco zeptáte a každý žák pomocí svého zařízení (telefon, tablet, počítač) pak napíše odpověď. Vy na svém zařízení vidíte všechny odpovědi, které pak můžete s žáky rozebrat, reagovat na ně, popřípadě upravit směr výuky. Skvělé je to také k úvodnímu brainstormingu. Rychle zjistíte, co žáci o novém tématu vědí a podle toho pak můžete nastavit další výuku.

Otevřená otázka je z nabídky jediná, kde můžete vepsat i zadání. U uzavřené otázky a otázky typu TRUE/FALSE se zobrazí pouze tlačítka pro volbu, zadání musíte žákům říct sami, popřípadě jej klasicky napsat na tabuli. Po zadání pak vidíte poměr odpovědí k jednotlivým možnostem. U otevřené otázky pak máte k dispozici ještě další možnost – vytvoření ankety z odpovědí žáků. Před vytvořením ankety můžete některé z odpovědí vymazat.

Tato funkce Socrativu je opravdu jen jednoduchým nástrojem, které ale výrazně zvýší zapojení žáků do výuky. Získáváte rychle odpovědi naprosté většiny žáků, na rozdíl od toho, kdy jen některé vyvoláte. Navíc se jedná o funkci bezplatnou a ničím neomezenou, takže pokud například budete zadání testu promítat na projektor, můžete rychlé otázky využít k získání odpovědí žáků. Vše se totiž klasicky ukládá do reportů a opravit je tak můžete kdykoliv později.

 

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.