Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

Návody

Pracovní listy do matematiky … ne

… opravdu už ne. Hlavně ty papírové. Protože se sami neopraví, nebaví nás, a zbytečně plýtváme papírem. Takže když už potřebujeme procvičovat,  proč na to nejít trochu moderně. Máme tady další z řady aplikací pro (alespoň trochu) zábavné procvičování základních matematických dovedností – stránku 99math.com. A zdarma.

Princip je podobný jako u Kahoot nebo Blooket, tedy vytvoříte hru, na kterou se žáci připojí svým zařízením. Trochu jiný je ale koncept. Nedochází tady k vyhodnocování každého konkrétního příkladu, ale celý čas na opakování je rozdělen na 3 části. Takže pokud na začátku nastavíte celkový čas 5 minut, proběhnou 3 sady po 1,5 minutě. Mezi každou sadou můžete provést s žáky rozbor, každý žák vidí své dílčí umístění a v dalších sadách pak i svůj postup. Je čas okamžitě reagovat na dílčí problémy žáků a ti se pak v dalších a dalších kolech mohou zlepšit. Je to celkem motivující.

Jak tedy na to? Nejdříve si vyberete typ procvičovaných příkladů. Na výběr je jich opravdu mnoho (viz fotogalerie), jmenuji například pořadí početních operací, zaokrouhlování, zlomky, jednoduché rovnice, číselná osa, základní mocniny atp. Vždy můžete nastavit i obtížnost, stránka vám ihned ukazuje ukázky příkladů. Pak už jen spustíte hru (Fluency Game – hra ve třídě, Assign Homework – práce na doma), zvolíte čas a hrajete.

Ovládání je jednoduché, důležité je však určitě věnovat čas rozboru, jinak by asi celá aktivita postrádala smysl. Možností analýzy výsledků je celkem dost – pohled ze strany celé třídy, žáka, i jednotlivých příkladů. Nástroj také zobrazuje celkové zlepšení v procentech.

Pomyslnou třešničkou na dortu je pak možnost propojení s Google Classroom. Lze tak zadávat úkoly přímo do učebny a také zobrazit detailní analýzy práce jednotlivých žáků.

 

 

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.