Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

NávodyNezařazené

Frontální výuka? S Nearpodem to jde.

Nechci zde rozebírat problematiku frontální výuky na školách. Že se nejedná o ten nejlepší způsob výuky asi víme, ale … V situaci, kdy máme plnou třídu, plný úvazek a hromady učiva k probrání se tomu prostě nevyhneme. Existují však nástroje, pomocí kterých můžeme frontální způsob výuky výrazně zefektivnit. Jedním z nich je i Nearpod, který rozšiřuje možnosti klasických prezentací o zpětnou vazbu.

Jeho použití předpokládá, že má každý žák k dispozici nějaké zařízení připojené k Internetu. Ideálně tablet, na kterém můžete promítat běžnou prezentaci, ale postačí i mobilní telefon, popřípadě být s žáky v počítačové učebně. A co tedy jde? Zejména o to, že díky zpětné vazbě od každého žáka máte opravdu přehled o tom, zda žáci rozumí tomu co vysvětlujete. Při běžné frontální výuce se jen těžko dokážete zeptat opravdu každého. Díky Nearpodu ale pracujete opravdu s každým jednotlivým žákem. Máte ihned k dispozici statistiku třídy, každou konkrétní odpověď, zkrátka aktivně zapojíte všechny, co jsou ve třídě.

Pokud s Nearpodem začínáte, možná Vám pomůže tento malý návod. Základem je založení účtu. Asi začnete variantou Silver, která je bezplatná. Pro běžné využití ale úplně stačí. Všechny funkce, které zde budu popisovat, jsou právě z této verze.

Ideální je, když máte k dispozici nějakou prezentaci, kterou ve výuce běžně používáte. Nearpod podporuje vkládání ve formátu Powerpoint, PDF nebo samostatné obrázky. Vyberete tedy volbu Create z úvodní obrazovky a přetáhnete sem připravenou prezentaci. Snímky můžete tvořit přímo i v Nearpodu, ale není to tak pohodlné, jako v jiných prezentačních programech.

Teď ale přijde to hlavní, a to je vkládání aktivit. Nabouráte tak klasický výklad, budete komunikovat se všemi žáky ve třídě, a na konci hodiny vám v aplikaci Nearpod zůstane i přehled jejich odpovědí a činností.

Na obrázku vidíte přehled aktivit, které je možné využít v bezplatné verzi Silver. Jedná se o:

Open Ended Question – otevřená otázka. Není zde možnost vyhodnocování, jedná se tedy skutečně jen o sběr odpovědí žáků.

Quiz – Klasický test složený z uzavřených otázek s možnostmi a), b), c), … Tento typ testu umozňuje i automatické vyhodnocení, otázek může být více. Přímo v průběhu vyplňování vidíte úspěšnost žáků, na konci pak máte k dispozici kompletní přehled po žácích, po otázkách a také celkovou statistiku třídy. Když dáte test v průběhu hodiny, můžete okamžitě reagovat a vrátit se například k problematické části učiva.

Draw It – Tato aktivity je ideální k využití na tabletu. Dá žákům „prázdný list papíru“, na který mohou cokoliv nakreslit, napsat, doplnit, … Nejde jen o kreslení. Můžete žákům dát i nějaký podklad, do kterého mají cokoliv zaznačit. Číselnou osu, souřadnicový systém, doplňovačku, křížovku, … Opět zde není možnost automatického vyhodnocení, ale o to zde asi nejde. Jde hlavně o to, „donutit“ k aktivitě každého žáka a rychle se podívat na jejich výsledky.

Collaborate! – Ideální nástroj na brainstorming nebo nějakou formu zpětné vazby. Jedná se o nástěnku, na kterou mohou žáci lepit papírové lístečky. Ty jsou řazeny chronologicky, nebo podle počtu „like“, které jim žáci dají. Lístečky mohou být zobrazeny ihned po jejich odeslání žákem, nebo je můžete jako učitel před zveřejněním schvalovat.

pokračování příště …

 

 

 

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.