Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

NávodySocrative

Socrative jako nástroj řízení výuky

Nástroj Socrative patří mezi mé oblíbené. To, že mi usnadňuje práci s opravováním běžných testů, už beru jako samozřejmost. Ale dá se využít i jinak, konkrétně jako nástroj pro vysvětlení nebo zopakování vybrané látky. Popíšu tento postup na konkrétním příkladu.

Aktuálně se v matematice věnuji racionálním číslům, celek pomalu končíme, žáci by již měli mít ucelené představy o tom, jaká jsou pravidla umístění čísel na číselné ose, orientovat se ve vlastnostech oborů N, Z a Q, znát pravidla znamének u násobení a dělení atp. Takže jak vše zopakovat? Vytvořil jsem si v Socrativu klasický test s uzavřenými otázkami (náhled pomocí SOC-37533968). V hodině jsem jej ale spustil v režimu Teacher Paced. Což znamená, že já rozhoduji, kdy se otázka objeví na iPadech žáků.

 

V tomto režimu můžete obrazovku učitelského iPadu promítat na obrazovku, protože konkrétní odpovědi žáků vidět nejsou. Vidíte pouze otázku s možnostmi a aktuální počet odevzdaných odpovědí. Pomocí tlačítka „How’d we do?“ pak zobrazíte výsledky.

Protože další otázka se žákům objeví až na Váš pokyn, můžete u každé otázky provést rozbor a diskusi. Hlavní výhodou takového opakování je určitě to, že zapojíte skutečně každého žáka. Navíc je možné stejný test ihned po opakování spustit v režimu „Instat Feedback“, tedy něco jako rychlou písemku. Uvidíte tak, nakolik bylo opakování účinné, co kterému žákovi nejde, můžete klidně ihned oznámkovat. Takže jedna příprava je využita vícekrát. A nakonec ji klidně využijete i k rychlému připomenutí učiva na začátku další hodiny. Pokud budete potřebovat detailní výsledky, máte je v rámci aplikace Socrative k dispozici v záložce Reports.

Nástroj Socrative je zdarma, nutná je pouze registrace, postačí ale Google účet.

 

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.