Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

Nezařazené

Převrácená třída v praxi

Výuková metoda označovaná jako převrácená třída není úplně novým pojmem. Napsáno o ní již bylo docela dost, za všechny uveďme například článek Bořivoje Brdičky na portále RVP. Anglicky psané zdroje jsou výrazně bohatší, stačí si zadat do vyhledávače pojem flipped classroom a získáte obrovské množství odkazů. Asi není možné popsat tuto metodu v jednom článku, ale velmi a silně zjednodušeně můžeme říct, že základem je přehození činností, které žák obvykle dělá ve škole a doma. Tedy že klasický frontální výklad si žák prohlédne doma na videu a domácí úkol pak vypracuje s učitelem v hodině. Ale opakuji – jedná se o velmi zjednodušený pohled. Nicméně můžeme říct, že jedním z prvků takové výuky jsou výuková videa učitele. 

A o tom je vlastně tento příspěvek. Výukových lekcí najdete na serveru Youtube mnoho, česky trochu méně, i když situace se výrazně zlepšila vznikem české verze populární Khanovy školy. Na ní je však spousta videí jen otitulkována, navíc některé vyučované postupy nejsou tak úplně v souladu s českými zvyklostmi. O to víc je pak vítána aktivita českých učitelů.

Jedním takovým je Martin Hála ze ZŠ Martina Luthera v Plzni, který začal vytvářet video lekce pro své žáky. Prozatím se pochlubil s prvním videem – Konstrukce trojúhelníků podle věty SSS.

Máte ve své sbírce podobná videa? Pochlubte se, rádi zveřejníme odkazy na ně.

 

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.