Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

Návody

Používáte elektronické nástěnky?

Bez nástěnek to prostě nejde :-). Nikdy a nikde. Nástěnky jsou všude kolem nás a myslet si, že na Internetu nejsou, by bylo bláhové. Nástěnky mají mnoho využití, ale tou hlavní je asi výměna informací mezi určitou skupinou lidí. Ve škole je to typicky učitel a jeho žáci. V tomto článku bych rád ukázal využití elektronické nástěnky v běžné výuce.

I když existuje poměrně hodně podobných služeb, velkou oblibu si získaly služby Linoit a Padlet. Každá má své výhody a nevýhody, hezký srovnávací článek vyšel na webu www.cojsemvyzkoušela.cz. Mojí oblíbenou službou se stal Padlet. Je jednoduchý, rychlý a zadarmo :-). Navíc má aplikaci jak na iPad, tak na tablety s androidem. A jak to funguje? Jednoduše. Jako učitel si vytvoříte nástěnku a žákům předáte odkaz na ni. Na nástěnku pak můžete přidávat příspěvky, fotografie, nebo odkazy. Můžete nastavit, kdo má jaká práva s nástěnkou nakládat, takže například určíte ve třídě dva „nástěnkáře“, kteří mohou mazat a měnit, ostatní pak jen přidávat – zkrátka jako běžná nástěnka.

Tak můžeme začít …

Nejdůležitějším krokem je založení účtu na stránce www.padlet.com. Asi nejjednodušší je využít svého Google účtu. Pokud jej nemáte, můžete použít k registraci jakoukoli svou (funkční) e-mailovou adresu.

Ukážeme si jen základní postup vytvoření nástěnky, ostatní funkce si můžeme popsat později. Stačí kliknout na New Padlet v horní liště a je hotovo. Vznikne prázdná nástěnka, na mail Vám přijde oznámení s její adresou a můžete začít tvořit. Nový příspěvek vytvoříte dvojklikem kdekoliv na ploše.

Takže nástěnku máte, příspěvky přidat umíte. A teď jen nastavit viditelnost nástěnky pro ostatní a práva. Ovládací panel nástěnky najdete v levé části pod ikonou ozubeného kolečka. Nejdůležitější jsou dva prvky – Address a Privacy. Pomocí Address zjistíte a nastavíte adresu nástěnky. Každá nástěnka dostane automaticky adresu ve tvaru http://padlet.com/vasejmeno/nějake_šílené_číslo. Tento tvar se asi nikomu nelíbí a je použitelný snad pouze s QR kódem. Mnohem výhodnější je nastavení vlastního jména, kdy nahradíte číslo na konci adresy vlastním textem. Takže například http://padlet.com/lklubal/typografie. Při tvorbě názvu se Vám zobrazuje zpráva, zda je jméno k dispozici. Pokud ano, stačí kliknout na Pick a je to.

Nabídka Privacy slouží k nastavení viditelnosti nástěnky. Private znamená, že nástěnku si zobrazíte pouze Vy po přihlášení. Já si na takové nástěnce ukládám odkazy na zajímavé stránky. Volba Password Protected nástěnku zamkne heslem. Osobně nepoužívám, protože ho většinou zapomenu :-). Nejčastěji pracuji s volbou Hidden Link, což znamená, že nástěnku si zobrazíte pouze se znalostí její adresy. Google ji nenajde a nebude ani zařazena v katalogu Padletu. Poslední volba – Totally Public – vytvoří nástěnku naprosto veřejnou a to i pro vyhledávače. Doplňující volby Can View, Can Write a Can Moderate určují práva práce s příspěvky. Nejčastěji používám volbu Can Write, kdy žáci mohou vytvářet a editovat pouze vlastní příspěvky, nemohou ale zasáhnout do příspěvků ostatních.

Jeden příklad, kdy jsem nástěnky použil ve výuce. U celku Typografie v IVT jsem nechal žáky jeden týden publikovat typografické chyby, na které narazili kolem sebe – vývěsky, letáky, nápisy na autech atp. V další hodině jsme dělali jejich rozbor. Výhodou bylo, že si žáci prohlédli úlovky ostatních ještě před hodinou a ve výuce pak byl rozbor výrazně rychlejší.

Nástěnky poskytují rychlý a jednoduchý způsob sdílení materiálů žákům. Pokud nemáte vlastní webové stránky, mohou být právě nástěnky takovým odrazovým můstkem. Využijete je také pro krátkodobé aktivity, akce, jednorázové úkoly atp.

 

 

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.