Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

iPad aplikaceNávody

PDF do iPadu podruhé – synchronizace v GoodReaderu

Práce se soubory je na iPadu jiná, než jak jsme tomu zvyklí z běžného počítače. A největším problémem uživatelů je to, jak jednoduše dostat do iPadu nějaký soubor – třeba PDF. Již dříve jsem popisoval základní postupy pomocí iTunes a Dropboxu. A dnes chci popsat dokonalejší metodu, jak propojit své soubory ze stolního počítače se soubory v iPadu.

Cílem je co nejvíce zjednodušit způsob přenosu – a to v obou směrech. Nejenom tedy z počítače do iPadu, ale také zpřístupnit upravený soubor v iPadu zpět na stolním PC. Budeme k tomu potřebovat aplikaci GoodReader (popis ve starším článku) a funkční DropBox účet (více o DropBoxu).

Aplikace GoodReader nabízí možnost synchronizace vybraných složek mezi iPadem a webovým úložištěm. I když  budu v textu zmiňovat pouze DropBox, GoodReader umí pracovat i se službami Google Drive, SkyDrive, SugarSync, box.net a popřípadě i s vlastním FTP nebo WebDAV serverem.

Vlastní postup synchronizace je  jednoduchý a popíšu jej v základních krocích. Je nutné si uvědomit, že uvedený postup stačí provést jen jednou, následný přenos souborů je jen otázkou kliknutí na jedno tlačítko.

1. Propojení GoodReaderu s DropBoxem – tlačítko Add v záložce Connect to Servers.

IMG_0877

V prvním dialogu si účet pouze pojmenujete nějakým vlastním názvem (třeba Školní DropBox). Protože GoodReader umožňuje připojit více DropBoxových účtu, je vhodné zvolit jasné pojmenování – ne jen „DropBox“, ale třeba „Školní práce 4.A“.

Vlastní nastavení přístupových údajů (u DropBoxu je to emailová adresa a heslo) pak provedete kliknutím na ikonu v nově vytvořeném řádku v seznamu.

 

2. Výběr synchronizované složky

IMG_0872Nyní si vyberete složku, kterou chcete do GoodReaderu synchronizovat. Není nutné vždy synchronizovat celou složku, celý postup můžete aplikovat i na jeden soubor. Avšak právě možnost synchronizace celé složky umožní jednoduchý přesun více souborů do iPadu.

Označíte tedy vybranou složku a pokračujete tlačítkem „Sync“.

V dalším kroku pak vyberete místo, kam se má složka uložit v rámci adresářové struktury GoodReaderu. Pokračujete tlačítkem „Download here & Synchronize“.

V posledním kroku nastavíte parametry synchronizace. Pokud nechcete nic měnit, stačí kliknout na tlačítko „Sync“ a GoodReader stáhne označenou složku do iPadu. GoodReader však nabízí několik různých způsobů synchronizace, které se týkají zejména způsobu mazání a přepisování novějších verzí souborů. Vysvětlení jednotlivých možností pokračuje dále v tomto článku.

IMG_0873

3. Synchronizace

Pokaždé, když budete chtít zahájit přenos souborů, stačí kliknout na tlačítko „Sync“ v záložce „Web Downloads“. Podle způsobu nastavení dojde k přenosu nových souborů z a na iPad. Synchronizace tedy neprobíhá automaticky, ale na žádost uživatele.

Tlačítko „Sync“ v záložce „Web Downloads“ spustí synchronizaci všech nastavených složek. Pokud chcete přenést jen některé soubory, rozbalte záložku „Web Downloads“ a zeleným tlačítkem synchronizujte konkrétní složku.

Parametry nastavení a způsoby synchronizace

GoodReader nabízí dvě základní metody synchronizace složek. V základním nastavení je nastavena tzv. „Normální synchronizace“, kdy GoodReader porovnává obsah složky v iPadu s obsahem složky na počítači a tyto složky synchronizuje. Pokud tedy nakopírujete v počítači nějaký soubor do označené složky, najdete jej v GoodReaderu v iPadu a naopak. GoodReader dokáže uhlídat i případné konflikty, kdy dojde ke změně jednoho souboru na dvou místech a nabídne způsob řešení (vytvoření dvou kopií, výběr upřednostňované verze, atp.). V základním režimu je také nastaveno, že na stolním počítači nebudou mazány soubory, které smažete v iPadu. V opačném směru ale mazání funguje, takže když smažete soubor v počítači, bude při nejbližší synchronizaci smazán také z iPadu.

Popsané chování synchronizace je možné změnit, což se provádí v nastavení při prvním přenosu, popřípadě je možné nastavení vyvolat pomocí modré šipky  záložce „Web Downloads / Remote Syns“. V nastavení můžete změnit následující:

Typ synchronizace (Type od sync) z „Normální“ na „Download only“. V tomto režimu se budou přenášet soubory POUZE z počítače na iPad. Při každé žádosti o synchronizaci soubory se lokální soubory v iPadu vymažou a nahradí je soubory nové. Na počítač se nepřenese nic.

Mazání souborů (Policy on file/folder deletion) – Volba „Delete local files“ říká, že když smažeme soubor na počítači, smaže se i v iPadu. Obdobně volba „Delete remote files“, která je standardně vypnuta, způsobí že po vymazání souboru v iPadu se smaže odpovídající soubor i na počítači.

Řešení konfliktů – položka „Policy on sync conflicts“ upravuje chování v případě, že dojde ke změně souboru jak v iPadu, tak na počítači. Ve výchozím nastavení se vás GoodReader vždy zeptá, co má v případě nalezení problémových souborů dělat:

  • Leave unresolved – nedělat nic, ponechat tedy problémové soubory na svých místech a nesynchronizovat je;
  • Local files have priority – dát přednost souboru v iPadu – tento se přenese na počítač a verze z počítače bude smazána;
  • Remote Files have priority – smaže se soubor v iPadu a nahradí se verzí z počítače;
  • Create duplicates – vzniknou dva soubory rozlišené datem a časem přidaným do názvu souboru.

Závěr

I když vypadá postup složitě, provádíte ho pouze jednou při prvotním nastavení. Získáte tak složku, jejíž obsah můžete dostat do iPadu na jedno kliknutí. Stačí si na ploše počítače vytvořit na tuto složku zástupce a jednoduše sem kopírovat soubory, které potřebujete mít také v iPadu. Jedná se určitě o jeden z nejjednodušších přenosů souborů mezi PC a iPadem.

Aplikace GoodReader stojí v současné době 4,49 Euro, jedná se však o velmi pokročilý nástroj pro práci s dokumenty.

 

 

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.