Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

iPad aplikaceNávodyNotes PlusSeriály

Notes Plus – možnosti nastavení

V každé další verzi aplikace Notes Plus najdeme nové možnosti nastavení jejího chování. Aktuálně ve verzi 3.0.8 se jedná o 28 přímo nastavitelných parametrů. V tomto díle seriálu popíšu právě tuto část aplikace a jaký vliv na chování bloku tyto volby mají.

2013/8/18: Byla vydána výrazná aktualizace aplikace (verze 4.0), který mimo jiné přinesla zásadní změnu uživatelského rozhraní. Tento návod platí pro verzi 3.x.

V rámci série článků o aplikaci Notes Plus již bylo publikováno:
1. Notes Plus – Úvod
2. Notes Plus – Organizace poznámek
3. Notes Plus – Základní ovládání

Nabídku s nastavením parametrů aplikace vyvoláme pomocí ikony v levém dolním rohu. Vlastní dialogový panel má dvě okna – jedno s nastavením, druhé s informací o autorech aplikace. V následujícím textu najdete popsány všechny jednotlivé volby v pořadí, v jakém jsou umístěny na panelu v aplikaci Notes Plus:

 

IMG_0946Left handed mode – přepíná celé prostředí aplikace pro leváky. Dojde k přesunu nabídek na pravou stranu displeje a výměně horního a spodního okraje.

Save automatically – automatické ukládání bloku na DropBox. Pokud tuto volbu vypnete, objeví se možnost ručního uložení (Save) v nabídce Nástroje v levého horním roku.

Auto-save interval – souvisí s předchozí možností, tedy jak často se bude blok automaticky ukládat.

Create Folder Password – nastavení hesla pro označené bloky. NotesPlus používá jedno společné heslo a umožňuje označit, které bloky či složky chcete tímto heslem chránit. Označení se provádí ve správě bloků ikonou zámku. Pokud je heslo nastaveno, můžete jej pomocí této volby změnit.

Password Expiration Time – doba platnosti hesla v minutách. Nula znamená, že budete muset zadávat heslo při každém dalším vstupu do zaheslovaného bloku.

Save Google Drive Password – uložení hesla k Vašemu Google disku. Vytvořený blok lze na Google Drive exportovat ve formě PDF v nabídce Export.

 

IMG_0948Další část nastavení je věnována propojení aplikace Notes Plus s cloudovým úložištěm DropBox. Jak použít DropBox na iPadu a co to vlastně je jsem již dříve popsal v samostatném článku.

Notes Plus využívá Dropbox jako zálohovací zařízení. Vše, co si v aplikaci vytvoříte, je automaticky uloženo do určené složky na Dropboxu. V podsložce Autobackup/Notebooks tak najdete každý blok v samostatné složce se stejným názvem jako jej máte v iPadu. Záloha je navíc ve formátu, který lze prohlížet pomocí internetového prohlížeče. Stačí poklepat na soubor index.html. V podsložce Autobackup/Recordings pak najdete audio nahrávky ve formátu CAF (na Maci jej přehrajete např. v QuickTime).

Link to Dropbox – Propojení aplikace Notes Plus a Dropboxu. Při zapnutí budete přesměrováni na Dropbox, kde musíte povolit přístup aplikace Notes Plus.

Automatic Backup and Restore – zapnutí automatického zálohování.

Connect on Wi-Fi only – při zapnutí této volby bude zálohování probíhat výhradně tehdy, když budete k internetu připojeni pomocí wifi sítě.

Dropbox Folder – název složky, do které bude Notes Plus zálohovat.

Sync Status – informace o stavu zálohování. Pokud je zde uvedeno „Idle“, je vše v pořádku uloženo. V případě „Paused“ čeká iPad na připojení k internetu a zálohovat bude později.

IMG_0949

Další nastavení ovlivňují chování aplikace Notes Plus během psaní. Notes Plus totiž obsahuje vlastní gesta pro výběr a mazání.

Disable Sleep Mode – zabrání iPadu vypnout display při delší nečinnosti.

Selection Gesture – jedna z funkcí, kterou mám na Notes Plus nejraději, je možnost vybrat cokoliv na stránce obyčejným „obkroužením“.

Deletion Gesture – smazání napsaného textu jednoduchým přeškrtnutím „tam a zpět“.

Scrubbing Gesture – smazání napsaného textu kompletním „přečmáráním“.

Shape Detection – automatické rozpoznání tvarů – pokud nakreslíte čáru, elipsu, čtverec, obdélník nebo mnohoúhelník, Notes Plus tento tvar rozpozná a převede do ideálního tvaru.

Shape Detection Threshold – minimální velikost rozpoznaného tvaru. Malé číslo znamená, že stačí nakreslit malý objekt a je rozpoznán jako tvar.

Show Closeup Button on Header – Zobrazení ikony pro otevření Closeup okna pro psaní v horní nástrojové liště.

IMG_0953

A co je to vlastně Closeup okno?  Jedná se o samostatné okno ve spodní části obrazovky, které zobrazuje výrazně zvětšenou část stránky. Psaní pak probíhá právě v tomto okně – píšeme jakoby pod lupou.

Díky konceptu Closeup okna dokážeme na iPadu psát čitelně a s vhodným stylusem i stejně rychle jako na papíře. Obsah Closeup okna je na celém papíře označen šedým rámečkem, kterým můžeme libovolně pohybovat. Celé Closeup okno má sadu ovládacích prvků, o kterých se zmíním v samostatném článku.

Closeup okna se týká i další položka v nastavení – Auto-advance in Closeup Box. Pokud je tato položka zapnuta, chová se Closeup okno předvídavě a při dosažení konce okna se obsah automaticky posune v rámci řádku. Na konci řádku pak dojde k posunu na začátek řádku nového.

IMG_0950Pojďme na další možnosti nastavení. Najdeme zde následující:

Two-finger Tap for Text – umožňuje rychlé vložení textového rámečku do bloku. Tapnutím dvou prstů na displej se automaticky vloží malý rámeček, do kterého lze psát pomocí klávesnice. Rámeček se dále chová jako samostatný objekt, se kterým lze libovolně manipulovat.

Right-to-left Writing in Closeup Box – přepne směr psaní v Closeup okně. V našich krajinách asi nedůležitá volba :-).

Nástroj gumování lze také přizpůsobit, a to ve třech parametrech:

Eraser size (in millimeters) – velikost gumovacího kolečka.

Eraser Horizontal/Vertical Offset – posun gumy vzhledem k prstu na displeji. V základním nastavení je guma umístěna necelé 4 milimetry od prstu – zkrátka ať vidíte, co gumujete.

Posunutí se vztahuje ke středu kolečka, takže když bude nastavený poloměr kolečka větší než offset, stále budete část mazané plochy krýt.

 

IMG_0951A jsme na poslední stránce (alespoň pro aktuální verzi aplikace).

Retain Line Breaks in HWR – souvisí s funkcí převodu ručně psaného textu na znaky. Zapnutím této volby zůstanou zachovány konce řádků. V opačném případě vznikne souvislý text bez přerušení.

Lock Web Browser – umožňuje uzamknout vestavěný internetový prohlížeč. Při aktivaci volby zadáváte heslo pro uzamčení.

Extended Keyboard – přidává dodatečné klávesy ke standardní klávesnici iPadu – konkrétně se jedná o tabelátor, tečku, kurzorové klávesy,  undo/redo, obdobu klávesy DEL a možnost vložení aktuálního data a času.

PDF Import Options – nastavuje chování aplikace při importu PDF souboru. Při zapnuté volbě můžete vkládaný PDF soubor umístit do libovolného bloku, popřípadě vytvořit blok nový. Pokud volbu vypnete, při každém importu vznikne nový blok automaticky.

VGA Full Screen Mirroring – využijete, pokud prezentujete pomocí iPadu. Pokud Vám půjde pouze o prezentaci obsahu (tedy napsaných poznámek), tuto volbu vypněte. Pokud ale chcete ukázat celou aplikaci Notes Plus, tedy včetně bočních ovládacích panelů, musí být tato volba aktivována.

 

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.