Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

NezařazenéNotes Plus

Notes Plus – Základní ovládání

Po delší odmlce přináším další část seriálu o aplikaci Notes Plus. Zaměřím se na základní ovládací nástroje, které jsou dostupné při vlastním psaní.

2013/8/18: Byla vydána výrazná aktualizace aplikace (verze 4.0), který mimo jiné přinesla zásadní změnu uživatelského rozhraní. Tento návod platí pro verzi 3.x.

Naprostá většina ovládácích prvků je rozmístěna při okrajích displeje. Jejich přehled je popsán na snímku obrazovky.

Nastavení neaktivní plohy slouží k vytvoření „podložky“ na ruku. Notes plus nebude na tuto část displeje reagovat, stále však reaguje iOS iPadu na gesta, takže pokud chcete mít opravdu neaktivní plochu, musíte vypnout gesta v nastavení iPadu (Nastavení/Obecné/Gesta souběžných úloh).

Přepnutí na webový prohlížeč funguje formou posuvné lišty. Posunutím ovládacího prvku můžete blok přesunout doprava, popřípadě si nechat na půlce displeje blok a na druhé půlce prohlížeč. Z webu pak lze vkládat obrázky či výřezy obrazovky.

Diktafon se aktivuje okamžitě po kliknutí na ikonu mikrofonu. Záznam je přiřazen k aktuální stránce bloku a záznamů může být více. To, že je nahrávání aktivní, poznáte podle červené barvy ikony. Přehled všech nahrávek označených datem a časem najdete v části Přehled stránek bloku. Zde je možné nahrávky také smazat

Přehled stránek a bloků umožňuje rychlý přesun na stránky v rámci bloku, lze stránky mazat, každou stránku můžete pojmenovat, přesunout či zkopírovat, uzamknout nebo vyexportovat. Obdobně jsou pak tyto nástroje dostupné i pro celé bloky.

Malá nástrojová ikona v levém horním roku skrývá hodně zajímavých prvků. Všechny proberu v některém z následujících pokračování. Nejdůležitější je ale jistě vkládání objektů ze schránky, základních tvarů a obrázků. Najdete zde také možnost tisku a exportu bloku.

Nástrojovou lištu pro pohyb v bloku lze použít i pro jeho přejmenování. Pro posun po stránkách můžete použít šipky, popřípadě přímo zadat číslo stránky.

Další dvě horní nástrojové lišty – Nástroje pera a Nástroje objektů – obsahují nejpoužívanější nástroje pro vlastní psaní a jejich vzhled si můžete sami přizpůsobit vlastním preferencím.

 

Přidržením prstu na každé ikoně si můžete vybrat, který z nástrojů bude viditelný.

Zbývají poslední dva nástroje, které asi není nutné nijak zvlášť vysvětlovat. V celostránkovém režimu jsou všechny nástroje kromě neaktivní plochy uschovány. Nástroj Undo slouží ke zrušení poslední provedené změny. Přidržením prstu pak můžete provést Redo – znovuprovedení zrušené operace.

 

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.