Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

AplikaceNávody

NEARPOD – interaktivní prezentace

V květnu 2012 se v appstore objevila zajímavá aplikace pro skupinovou práci s iPady – Nearpod. Základní informace a funkce jsem již popsal v samostatném článku. Jaké jsou mé zkušenosti s programem po několika testech v ostrém provozu? Jednoduše výborné.

Jaké jsou základní kroky při používání celého systému:

  • pomocí webové aplikace si vytvoříte interaktivní prezentaci pomocí obrázků či PDF souboru;
  • na svém iPadu spustíte aplikaci Nearpod Teacher a vyberete prezentaci – automaticky se vygeneruje PIN;
  • na žákovských iPadech spustíte Nearpod Student a žáci zadají PIN z učitelského iPadu;
  • učitel má přehled o počtu přihlášených a žáci mají na svých iPadech první snímek prezentace;
  • prvním krokem na žákovských iPadech je zadání jména žáka, učitel opět vidí stav přihlášení a zadávání jmen na jednotlivých iPadech;
  • učitel může poslat na žákovské iPady jakýkoliv snímek, v případě interaktivních snímků pak vidí aktuální stav činností každého žáka.

U všech interaktivních snímků má učitel na svém iPadu aktuální přehled o činnosti žáků. Například v případě uzavřených otázek vidí na které otázce žák pracuje, jaký je poměr správných a chybných odpovědí atp.
Velkou výhodou aplikace je i to, že učitel má stále přehled o počtu přihlášených žáků. Pokud tedy kdokoliv svůj iPad vypne nebo ukončí aplikaci, může učitel reagovat.
Veškerá aktivita s prezentací se navíc zaznamenává na internetu. Pokud se později vyučující přihlásí do webové aplikace, má zpětně úplný přehled o činnosti žáků.

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.