Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

iPad aplikaceNávody

NEARPOD – interaktivněji to už nejde

Již dříve jsem popisoval aplikaci idea flight, která umí na žákovské iPady promítnout jakékoliv PDF. Ale aplikace (či snad systém) nearpod jde dál. Webová aplikace umožňuje vytvořit interaktivní prezentaci, která může obsahovat:

 

Statický snímek vytvořený z PDF nebo obrázku

Anketu s okamžitým náhledem odpovědí.

Online tvořenou otázku s možností okamžité reakce studentů.

Klasický test s výběrem odpovědí.

Vložené video ve formátu MP4 do maximální délky 3 minuty.

Volnou plochu pro kreslení s možností doplnit pozadí.

 

Celá prezentace se přenese na iPady žáků, před vlastním spuštěním se však musí každý žák zapsat jménem a příjmením. Seznam připojených žáků vidí učitel na svém iPadu.

Průběh prezentace ovládá výhradně učitel, rozhoduje o tom, kdy a co se na žákovské iPady promítne. V případě interaktivních snímků vidí učitel ihned výsledky – tedy např. odpovědi jednotlivých žáků.

V případě volné kresby mohou žáci např. spojovat čarou související pojmy, kreslit na prázdnou „tabuli“ vlastní obrázek či napsat jednoduchý text. Učitel může navíc kteroukoliv z již odevzdaných kreseb nasdílet na iPady všech žáků.

 

Jak to funguje

Pro fungování celého systému si musí učitel vytvoři online účet na stránkách www.nearpod.com. Základní účet (Basic) je zdarma, neumožňuje však uložit žádnou prezentaci. Upgrade na Silver je nabízen také zdarma a jedinou povinností je uvedení kontaktních údajů. Získáte tak možnost uložit 10 prezentací do max. 200 MB (dohromady) a současnou práci 30-ti studentů. Pro školy je pak nabízen samostatný účet – podrobnosti budu zjišťovat.

Na vlastních iPadech je nutné nainstalovat aplikace pro učitele a studenty. Oba typy aplikací jsou zdarma. Veškerá komunikace probíhá přes internet. Učitel vybere prezentaci k promítání, webová aplikace vygeneruje kód, který učitel předá studentům. Ti jej zadají do své aplikace a vše se vzájemně propojí.

Závěr

NearPod jsem objevil teprve nedávno a celý systém je novinkou. Tvorba prezentace ve webovém prohlížeči není přiliš pohodlná, nelze například editovat již zveřejněnou prezentaci, musíte si vytvořit její kopii a původní smazat. Zatím nelze vkládat nic jiného než PDF a JPG, takže většinu přípravy budete stejně dělat jinde.

Naprosto úžasná je ale zpětná interaktivita žáků. Jakmile se žáci přihlásí vlastním jménem, máte okamžitou odezvu z jejich testů, můžete hned reagovat, můžete sdílet navzájem jejich výtvory. Zcela jistě s jedná o aplikaci, která si své místo najde. Doufejme, že autoři vylepší vlastní tvorbu.

Malý problém bych ještě viděl v dostatečné komektivitě. Veškerá komunikace probíhá přes internet, ne jen přes vnitřní síť jako u ideaflight. Ale dostatetečné připojení je pro využití iPadů stejně nezbytné.

 

 

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.