Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

iPad aplikaceNávody

Jak dostat PDF na iPady studentů?

Nedávno jsem měl možnost pomáhat při zavádění iPadů na Katolickém gymnáziu v Banské Štiavnici. Tato škola se pustila do skvělého projektu, kdy všichni současní i budoucí studenti prvního ročníku budou namísto učebnic a sešitů používat iPad. iPady zároveň získali učitelé této školy a tak bylo největším úkolem najít takové postupy, které budou vyhovovat všem – tedy žákům i vyučujícím.

Jedním z prvních požadavků bylo dostat na osobní iPady studentů PDF soubor, který si učitel připravil. Nestačí však soubor ke studentům jen dostat, ale také s ním během hodiny efektivně pracovat. Pro tuto situaci jsem vytvořili následující model:

Učitel si připraví PDF a uloží jej na svůj DropBox.

DropBox je v současné době asi nejlepší volba. Toto úložiště je podporováno velkým množstvím aplikací třetích stran a odpadá tak nutnost posílat soubor do aplikací např. pomocí iFiles nebo mailem.

Soubor PDF lze dnes připravit v jakémkoliv programu a díky jeho podpoře na iPadu je to ideální formát pro předávání materiálů žákům. Pro iPad také existuje mnoho aplikací, které umožňují PDF soubory komentovat a to dokonce i ručními poznámkami. Každý žák si tak může přijatý dokument doplňovat podle svých potřeb.

Pro vlastní prezentaci souboru v hodině pak výborně poslouží aplikace idea flight, která dokáže proměnit iPady žáků na prohlížeč ovládaný učitelem. Aplikace ideaflight je zdarma, učitel však potřebuje placenou verzi, která umožní promítání na ostatní iPady.

 

Aby idea flight správně fungoval, je nutné mít všechny iPady připojeny do stejné wifi sítě. Učitelova verze ideaflight vystupuje v roli pilota, iPady žáků jsou pak v roli pasažérů. Učitel může na svém iPadu sledovat počet aktuálně připojených pasažérů, kterých může být až 15 (po dokoupení inApp modulu pak až 30). Učitel vybere ze svého DropBoxu požadovaný PDF soubor a ten se přenese na iPady žáků. Od této chvíle se iPady žáků promění na zobrazovací zařízení, tzn. že to co nastaví na svém iPadu učitel se objeví i na všech připojených. Žáci si mohou pouze přidávat jednoduché textové poznámky, které jsou ve formě txt souboru uloženy přímo v jejich iPadech.

Učitel (pilot) může kdykoliv dovolit žákům (pasažérům) volně se pohybovat v souboru. To provede kliknutím na ikonu bezpečnostního pásu. Žáci tak mohou samostatně pracovat, vyhledávat odpovědi na zadané otázky atp. Opětovým připoutáním se všechny iPady nastaví na stránku, která je na učitelově iPadu.

Při ukončení prezentace pak má učitel možnost uvolnit PDF žákům, kteří si jej mohou uložit či poslat do jiné aplikace. Jak jsem již zmínil, poznámkovacích aplikací je hodně. Pro žáky na gymnáziu jsme však vybrali jednoduchou, ale plně dostačující aplikace přímo od firmy Adobe – Adobe Reader for iPad. Tato aplikace je zdarma a umožňuje velmi jednoduše přidávat do PDF poznámky.

Je vhodné, aby žáci používali stejnou aplikaci, neboť ručně přidané poznámky jsou např. po odeslání mailem zobrazeny opět jen v této čtečce.

Uvedený postup jsme ověřovali na 18 připojených iPadech a promítání na „pasažérských“ iPadech probíhalo bez jakéhokoliv zpoždění. Tento model lze uplatnit i v případě, že není v učebně k dispozici projektor, chcete žákům promítnout zadání testu, potřebujete ukázat detailnější obrázek, který by na projektoru nevyniknul atp.

Kresby vytvořeny v aplikaci Touch Draw na iPadu.

 

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *