Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

Návody

Frontálně s Nearpodem II.

V minulém článku jsem popsal některé možnosti nástroje Nearpod. Šlo hlavně o to, že pomocí Nearpodu odstraníme některé nevýhody frontálního způsobu výuky. Slíbil jsem pokračování, tak tady je.

Další aktivitou Nearpodu je Pool, což je anketa (hlasování) . Dáváte jednu otázku, několik možností odpovědí. Žáci volí jen jednu možnost. Výsledek ankety můžete promítnout zpět na žákovská zařízení a vyvolat tak například diskusi nad výsledky.

Všechny doposud popsané aktivity patří mezi tzv. aktivní. Což znamená, že žáci musí aktivně reagovat na nějaký úkol. Opět se budu opakovat, ale největší výhodou je to, že zapojíte opravdu všechny žáky.

Nearpod však obsahuje i další možnosti vkládání zajímavého obsahu. Pokud přejdu běžné obrázky či PDF dokumenty, upozornil bych na možnost vložení 3D objektů. Nearpod obsahuje vlastní databázi, která aktuálně zahrnuje cca 200 objektů z různých oborů – biologie, mikrosvět, historie, technika. S vloženým objektem mohou žáci libovolně manipulovat.

Další vkládaný obsah jsou interaktivní simulace (dříve jsme jim říkaly applety). V základní sadě najdete simulace do matematiky a přírodních věd. Jsou sice v angličtině, ale to by pro žáky neměl být nijak zásadní problém.

 

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.