Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

NávodyNezařazené

Bude za nás učit umělá inteligence?

Půjdu hned k věci. Po prvních zkušenostech si myslím, že zatím to ještě nehrozí. Důraz ale kladu na slovo “zatím”. Proč si to myslím? A co jsem zatím s AI vyzkoušel? Podívejme se na to.

Už pár týdnů můžeme na celém internetu sledovat nadšení a hysterii kolem nového chatbota ChatGPT od společnosti OpenAI. Mimochodem stejná společnost stojí i za obrázkovým generátorem DALL.E2, který způsobil podobný rozruch už o něco dříve. Ale zpět k chatbotu.

Pokud jste ho ještě nevyzkoušeli, tak hurá do toho. Stačí vám e-mailový účet a telefonní číslo pro zřízení účtu, to je otázka pár minut. A pak už konverzujete. To je důležité – konverzujete. To je totiž jedna z vlastností, kterou se liší od běžného vyhledávače (nebo i tím, který nějak AI využívá). ChatGPT totiž opravdu zachovává v rozhovoru tu pomyslnou linku, takže při konverzaci s ním to nejsou jen odpovědi na otázky, ale i reakce na to, co se v rozhovoru událo dříve. Můžete si jeho odpověď nechat jinak formulovat, diskutovat s ním, zda odpověděl správně, navrhovat mu jiná řešení, zkrátka se jedná o opravdový rozhovor jako se skutečným člověkem.

Protože mimo jiné učím i matematiku, chtěl jsem ho vyzkoušet právě v této oblasti a konkrétně u řešení slovních úloh. Z mého prvotního nadšení, kdy mi ChatGPT přímo vzorově a správně vyřešil slovní úlohu jsme s kolegy zjistili, že není všechno tak růžové. Spousta dalších úloh již správně nebyla, a i když dokázal hezky argumentovat, byla v příkladech často logická chyba. Dokonce i ten první správně vyřešený příklad byl při dalším požadavku vyřešen chybně. A právě tady jsem vycítil velký potenciál pro výuku.

Sestavil jsem sadu slovních úloh týkajících se zápisu lineární funkce a žáky rozdělil do skupinek. Každá skupina dostala tři úlohy a jeden iPad s chatbotem, který měl v dané skupině fungovat jako učitel-pomocník. Žáci byli upozorněni na to, že ne vždy musí být odpověď chatbota správná. Jejich úkolem tak bylo nejen vyřešit zadané slovní úlohy, ale následně je nechat chatbotem zkontrolovat a diskutovat s ním, jestli je správné jejich nebo jeho řešení. Prostě dostali dalšího parťáka, který se tváří velmi chytře (někdy i je), ale není neomylný. A výsledek? Ve skupinách se objevily různé strategie. Někteří nejdříve řešili každou úlohu společně a až pak oslovili chatbota, u některých to bylo přesně naopak. U většiny se ale ukázalo, že mají docela problém se správnými formulacemi. S dopomocí ale diskuse s chatbotem probíhala a byla mnohdy zajímavá.

Ukázalo se, že je nutné poměrně dobře popsat co vlastně chci. Například zadání “Prázdná cisterna na benzín váží 2,3 tuny. Jeden hektolitr benzínu váží 730 kg. Napiš funkci, která vyjadřuje závislost hmotnosti cisterny s benzínem na množství benzínu v hektolitrech.” chatbot vytrvale vracel funkci zapsanou v pseudokódu, což žáky docela zmátlo. A bylo pro ně velmi náročně chatbotovi vysvětlit, že chtějí funkci zapsanou matematicky.

Ještě více náročně bylo navést chatbota na správné řešení v případech, kdy sám udělal chybu. Jednalo se zejména o úlohy, kde se museli převádět jednotky (což tedy velmi často zapomenou i žáci). Naformulovat “stížnost” na chybu a vyžádat si opravu, to byl opravdu oříšek. Tady je ukázka naší komunikace.

 

No ale jaké jsou moje první poznatky a závěry? Nástroj chatGPT je revoluční. Je to vyhledávač na steroidech, nový způsob vyhledávání a komunikace, úžasná ukázka pokroku lidského vědění. Ale musíme se jej naučit používat. A musíme to naučit žáky, pro které to z největší pravděpodobností bude běžná součást života. Obrovsky zde ale budeme narážet na schopnost komunikovat v souvislých větách a kriticky hodnotit získané informace. Takže zatím se o práci učitele nebojím, ale s rostoucími schopnostmi umělé inteligence je asi naše budoucnost nejistá. Minimálně na úrovni inteligentního tutora v e-learningových kurzech nebo v jakékoliv jiné formě distanční výuky je prostor pro nástroj typu chatGPT obrovský.

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.