Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

AplikaceNávody

Psaní na klávesnici jako závod

Zvládnout psaní na klasické klávesnici je stále ještě velmi nutnou a žádanou dovedností. I když asi postupem času bude tato dovednost nahrazena jinými technologiemi, nějaké základy získat musíme. Jednou z forem výuky může být využití různých online aplikací, které psaní zasazují do kontextu her.

A právě taková webová aplikace je k dispozici na stránce typeracer.com. Výhodou je, že není nutná žádná registrace, pouze si přepnete generování českého textu a můžete závodit. K dispozici jsou tři režimy – soutěž s náhodnými protivníky (zelené tlačítko Enter a Typing Race), režim jednoho hráče (modré tlačítko Practice Yourself) a společná hra se spolužáky (oranžové tlačítko Create Racetrack).

Přepnutí do českého jazyka najdete v prvním panelu, je trochu nenápadné a češtinu navíc ani není v první rozbalené nabídce, ale musíte ji dohledat v rozšířeném seznamu. Pokud chcete žákům přístup k české verzi usnadnit, můžete využít přímý tento odkaz (https://play.typeracer.com/?universe=lang_cs).

Samotná hra je celkem jednoduchá. Zobrazí se text v hlavním okně a vy píšete v řádku pod textem po jednotlivých slovech. Pokud je vše v pořádku, je opisovaný text zelený. Pokud napíšete chybný znak, řádek i text se podbarví červenou barvou.

A jak fungují jednotlivé režimy hry?

V režimu náhodného protihráče dostanete vybrané náhodné protivníky. Malinkou chvilku to trvá, start je pak signalizován semaforem. V režimu jednoho hráče prostě jen trénujete sám. Zajímavá je možnost vytvořit hru mezi žáky přímo ve třídě. Při spuštění se vygeneruje odkaz, který stačí rozeslat žákům (vytvořený odkaz platí 24 hodin). Připojit se dá až 200 žáků. Připojování je dobré naplánovat, protože hra se spustí automaticky po připojení alespoň jednoho protihráče a samotná hra pak trvá 2 minuty. Kdykoliv se může připojit další hráč, ale čas už běží. Takže je dobré připojování ve třídě trochu řídit.

 

 

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.