Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

Aplikace

Zlomky s iPadem

Aplikací pro výuku učiva týkajícího se zlomků najdete na AppStore docela dost. Přináším krátký přehled těch, které využívám. Jedná se většinou o vizuální aplikace podporující výklad učitele, ale určitě si najdete situace, kdy s nimi mohou pracovat sami žáci. Nejedná se o nějaký velký přehled, prostě jsem jen sepsal aplikace, které se mi líbí.

Aby bylo možné potenciál aplikací z pohledu učitele využít co nejvíce, budete potřebovat vyřešit propojení iPadu a projektoru. Tomu se věnuje samostatný článek.

Kliknutím na ikonu aplikace přejdete přímo do AppStore.

Visual Fractions and Decimals

Tuto aplikaci jsem popisoval nedávno v samostatném článku. V aplikaci se dá různými způsoby zobrazovat část celku, který je pak vždy zobrazen graficky, zlomkem, desetinným číslem a procentem. U zlomků lze měnit jmenovatele. Cena aplikace se pohybuje kolem 3,99. Přesný vývoj ceny můžete sledovat na stránce AppShopper a popřípadě si pohlídat i její slevu. Aplikace je dostupná pouze pro zařízení s iOS.

‎Fractions Decimals Percentages
‎Fractions Decimals Percentages

 

Fraction Wall

Opět jedna z vizuálních aplikací, pomocí které si můžete usnadnit výklad týkající se jmenovatele zlomku a pojmu celek. V aplikaci najdete několik aktivit, většina je ale založena na různém pojení celku a jeho rozdělení na zlomky s různým jmenovatelem. Pomocí učitelského nástroje můžete posouvat na „zdi zlomků“ a vysvětlit tak pojem čitatel a jmenovatel a rovnost zlomků.

‎Fraction Wall
‎Fraction Wall
Developer: Aleesha Kondys
Price: $1.99

 

Ordered Fraction

Tuto aplikaci využijete spíše pro samotné žáky. Jejich úkolem je sestavit z sestupnou čísel řadu zlomků. Je pouze na nich, jakou zvolí strategii. Mohou libovolně měnit čitatele i jmenovatele zlomků. I když je možné v aplikaci využít plochu pro psaní a počítání, moji žáci měli po ruce papír a tužku a na iPadu pouze přesouvali čísla.

The app was not found in the store. 🙁

Pizza Math

A jedna herní nakonec. Tato aplikace vyžaduje základní znalost angličtiny a její použití se nabízí i při metodě CLIL. Obtížnost matematických úkolů není vysoká, ale je nutné si správně přeložit otázku zadanou anglicky. Dětem to však většinou nedělá problém :-).

Všechny uvedené aplikace jsou placené, ale já osobně neplatil ani za jednu. Stačí si pohlídat vhodný okamžik, kdy se aplikace dostane do slevy. Já používám webovou stránku Appshopper, která dokáže sledovat vybrané aplikace a v případě jejich slevy mi přijde mail. Postup, jak si zařídit účet najdete například na webu Apple ve školství.

The app was not found in the store. 🙁

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.