Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

Blog

Uživatel root na MAC OS X

K provedení specifických operací na macu potřebujete získat tzv. superuživatelská práva, resp. pracovat pod uživatelským účtem root. V mém případě se jednalo o editaci souboru hosts. Nastavení hesla a povolení tohoto uživatele se mělo podle návodu na stránkách podpory společnosti Apple jednat o relativně jednoduchou operaci. Bohužel na mém macu s lionem tomu tak nebylo.
Popsaný postup sice dovolil pomocí účtu s administrátorskými právy nastavit všechny vlastnosti root účtu (heslo, vypnutí, zapnutí), ale bez vnějšího efektu. Při každém pokusu spustit v terminálu příkaz v režimu „sudo“ bylo vyžadováno heslo roota, které nešlo nastavit.
Problém jsem nakonec našel jinde. Můj uživatelský účet s administrátorskými právy byl (vtipně) bez hesla. Proto se žádné změny v nastavení root nekonaly.
Stačilo tak přidat si heslo do svého účtu, spustit Adresářovou službu dle návodu Apple, popřípadě použít příkaz dsenableroot přímo v terminálu. Tento postup je částečně dokumentová v diskusi uživatelů také na stránkách Apple.

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.