Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

Návody

Scratch a učitelský účet

V rámci výuky tzv. Nové informatiky je v oblasti algoritmizace a programování jedním z nejvíce používaných nástrojů Scratch. Asi ho znáte, není to ostatně v oblasti výuky žádný nováček, jeho historie sahá až k roku 2003 a za tu dobu získal nejen mnoho příznivců, ale také spoustu novinek a vylepšení. Jednou z funkcí je také možnost zřízení učitelského účtu, který vám má pomoci při jeho plném využívání ve výuce. A jak to s tím tedy je?

O učitelský účet si musíte zažádat na samostatné stránce, v rámci registrace vzniká nový účet, o případné propojení s existujícím účtem si musíte požádat  mailem s uvedením původního účtu, mailem a měsícem a rokem narození. Vše nějakou dobu trvá, jak povolení učitelského účtu, tak propojení. V mém případě to proběhlo asi do tří hodin. A jaké výhody získáte? Tady je základní výčet:

  • zakládání tříd a skupin;
  • zakládání účtů pro skupiny či celé třídy (i hromadné);
  • nahlížení do projektů žáků;
  • komentování projektů žáků;
  • vytváření studií pro skupiny žáků.

Hezké je to, že můžete vytvořit hromadně účty pro všechny své žáky bez vazby na e-mail. Automaticky je přiřadíte do třídy a máte přehled nad jejich prací.

Vypadá to dobře, co? Jenže když se do celé akce pustíte a začnete tento nástroj zkoumat podrobněji a zamyslíte se nad dlouhodobějším využitím, narazíte na pár problémů. A z mého pohledu celkem zásadních.

  1. Podobně jako u učitelského, i žákovské účty jsou nově založené. Neexistuje možnost jejich propojení s původními účty žáků. To by asi nevadilo u žáků, kteří začínají, ale u starších mi to vadí. Dost práce máme hotové a vracíme se k ní.
  2. Třída může mít jen jednoho učitele. Takže třeba pozvání studentů z VŠ na praxi je problém. Nebo tandemová výuka.
  3. Třídu nelze převést na jiného učitele. Co pak budeme dělat při změně úvazku?
  4. Jeden žákovský účet nemůže být ve více třídách či skupinách, tedy ani u více učitelů.
  5. Učitel nemůže zřízené účty hromadně zrušit, to může udělat jen žák.

Přestali jste mít o systém zájem? Já už ano. Uvažoval jsem o využití, napadá mě jednorázová akce typu školení, test, kroužek mimo běžnou výuku. Ale pozor. I když účty zřídíte hromadně, při prvním přihlášení na žákovském účtu musíte projít krátkého průvodce s doplněním údajů (země, datum narození, …).

Další, ale to už jen drobnou nevýhodou, je chybějící propojení s Google Classroom. Ono sice existuje v jiném projektu ze strany Google, ale tam jsou zase jiné problémy.

Takže jak efektivně pracovat s celou třídou? Nabízí se využití Studií. Ale o tom někdy příště.

 

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.