Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

iPad aplikaceNávody

Nastavení žákovských iPadů v Apple Classroom

Samotné nastavení žákovských iPadů pro použití pro nástroj Apple Třída je velmi jednoduché. Vše najdete v Nastavení iPadu – tedy tam, kde jsme minule žákovský iPad připojovali. Každý iPad si pamatuje třídy, do kterých byl někdy přihlášen. Tento seznam najdete v části Hodiny.

Každá hodina si pamatuje svého žáka, to znamená, že i když používáte sdílené iPady, může s jedním iPadem pracovat více žáků v různých hodinách. U každé hodiny totiž můžete nastavit jméno žáka. Pokud tedy jednu sadu iPadů používají třeba tři učitelé, mohou nástroj Třída používat každý ve své hodině a nemusí znovu provádět přihlašování žákovských iPadů do své hodiny. Žákovské iPady budou obsahovat řádky s hodinou každého učitele a v každém řádku bude jiné jméno žáka. Veškeré nastavení provedete kliknutím na modrou ikonu s písmenem i v řádku s hodinou. Zde je pak možné i hodinu odstranit a takový iPad se bude muset znovu do hodiny zaregistrovat.

 

Další volby v nabídce Nastavení umožňují, aby se iPad automaticky připojil k hodině vyučujícího poté, co spustí na svém učitelském iPadu aplikaci Apple Třída. Opět to zjednodušuje práci, stačí když se iPady objeví v dosahu Bluetooth a hned je iPad přidán.

Poslední dvě nastavení se týkají soukromí iPadu. Aplikace Třída umí zamknout žákovské iPady úplně, nebo na nich spustit aplikaci, ze které pak žák nemůže odejít (tzv. Single App Mode). Nastavení umožňuje tři varianty chování žákovského iPadu:

  • Vždy – žákovský iPad okamžitě zareaguje na pokyn učitele a uzamkne se;
  • Zeptat se – pokud učitel vyšle pokyn k uzamčení iPadu, zobrazí se okno, které žák buď povolí nebo ne;
  • Nikdy – žákovský iPad nebude na pokyny učitele týkající se zamykání reagovat.

Stejně se chová i funkce Airplay a prohlížení obrazovky. Učitelský iPad si může kdykoliv zobrazit to, co se děje na obrazovce libovolného žákovského iPadu. Má také možnost poslat obraz žákovského iPadu na Apple TV. Ale i zde má žák možnost chování této funkce ovlivnit stejným způsobem, jak je to popsáno u předchozí volby.

Tato nastavení jsou v aplikaci Třída zapracována z jednoho důvodu. Aplikaci třída totiž můžete používat i na soukromých iPadech žáků, které nejsou ve vlastnictví školy. A právě tímto nastavením je zajištěna ochrana soukromí.

Aplikace Třída sleduje i to, zda je učitel stále v dosahu a jeho hodina běží. Pokud učitel hodinu ukončí, automaticky se všechny iPady odemknou a nemusíte tak mít strach, že je například učitel v předchozí hodině nechá zamknuté v jedné konkrétní aplikaci a vy je nebudete moci použít.

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.