Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

Návody

Kahoot! – malá mezihra

Dovolím si malou odbočku ze seriálu o nástroji Kahoot krátkým popisem dalšího aktivního využití. Potřeboval jsem procvičit základní pojmy týkající se souborového systému osobního počítače – pojmy soubor, složka, přípona atp. Něco jsem klasicky probral v minulé hodině, tak jsem si nachystal Kahoot s deseti otázkami. Pět otázek bylo z minulé hodiny, dalších pět pak bylo určeno k probrání nového učiva.

A jak to celé probíhalo? Tato skupina žáků pracovala s Kahootem poprvé. Měl jsem pro jistotu připraveno pár iPadů (což bylo dobře, Internet Explorer má ve starších verzích nějaký problém). První průchod jsem zvolil v takovém pořadí, v jakém jsem si test vytvořil, každou otázku jsem okomentoval, takže jsme krásně zopakovali vše z minulé hodiny. U nových pojmů jsem se zdržel trochu déle. Tradičně byla první otázka spíše ve znamení ovládání Kahootu, než o obsahu. Takže příště dám první otázku ještě lehčí.

No a přichází druhé spuštění stejného testu. Velmi důrazně jsem vysvětlil, že teď slyšeli celé učivo a všichni tak mají šanci být v první pětce a získat „malou jedničku“. Otázky jsem ale zamíchal, aby to nebylo tak jednoduché. U otázek, kde byla nižší úspěšnost, jsem opět dodal trochu vysvětlení. Ale jasně bylo vidět, že i žáci s obvykle horšími výsledky mají vysokou úspěšnost.

Třetí spuštění si žáci vynutili sami. Vyšlo to tak akorát, opravdu se velmi soustředili na správnost odpovědí, úspěšnost byla cca 95 %. Takže jsem pomocí jednoho testu zopakoval, probral a nakonec i ověřil.

Pokud si chcete vytvořený test vyzkoušet, najdete jej tady.

 

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.