Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

iPad aplikace

Hra se zlomky pro iPad

Narazil jsem na zajímavou aplikaci do matematiky – konkrétně pro zábavnou práci se zlomky. Úkolem je vytvořit správně seřazenou řadu zlomků z náhodně vytvořených čísel. K dispozici máte čísla, která lze použít jak pro jmenovatele, tak pro čitatele. Úloha tedy nemá vždy stejné řešení, bude záležet například na volbě vhodných jmenovatelů. Aplikaci je možné použít jako hru pro dva hráče, iPady se propojují pomocí bluetooth.

Aplikaci najdete na AppStore pod názvem Ordered Fractions a její cena se pohybuje od 0 do 1,79 Euro.

Aplikace má tři varianty hry – vytvoření sestupné řady, vzestupné řady a variantu, kdy jsou mezi zlomky rozmístěny náhodně operátory <, > nebo =. Při řešení máte k dispozici druhou obrazovku sloužící jako poznámkový blok – lze do něj volně psát a provádět tak například pomocné výpočty.

Po sestavení řady aplikace vyhodnotí váš pokus a v případně zvýrazní chybu. K příkladu se můžete vrátit a pokusit se o nové řešení.

Popis aplikace v katalogu aplikací portálu Apple ve školství.

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.