Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

AplikaceiPad aplikace

History Atlas – historie lidstva v jedné aplikaci

I když je dějepis mému zaměření velmi vzdálen, zaujala mě jedna hezká aplikace – History Atlas. Jedná se o pohyblivou časovou osu od roku 10000 př. n. l. až do roku 2013. Na ose jsou znázorněny území, státy a říše z pohledu jejich velikosti a délky trvání. Zároveň je vše znázorněno na mapě světa.

Aplikace je navíc doplněna spoustou fotografií a informací (i když většina je pravděpodobně převzata z Wikipedie). Aplikace však spojuje všechny informace dohromady. Je zajímavé sledovat vývoj jednotlivých států v čase, porovnávat jejich velikost atp. V mapě se navíc objevují důležité letopočty i s místním určením. V aplikaci je možné pohybovat časovou osou a ukazovat jak na říše na časové ose, tak na území přímo v mapě. Mapu lze libovolně posouvat a přibližovat či oddalovat.

Cena aplikace se v čase velmi často mění. Pokud ji vyloženě nepotřebujete, vyplatí se počkat na slevu. Poměrně pravidelně se dá stáhnout zdarma, takže si ji stačí přidat do sledování na AppShopper a čekat.

The app was not found in the store. 🙁

 

 

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.