Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

Návody

DotePUB – online vytváření ePub

Internet obsahuje velké množství zajímavých výukových textů. Je škoda je nevyužít při výuce popřípadě při samostudiu studentů. Často se ale stane, že materiál z internetu zmizí či se změní jeho obsah. Nástroj dotePUB umožňuje z libovolné internetové stránky vytvořit elektronickou knihu ve formátu ePub nebo Mobi.

Nástroj se „instaluje“ jako záložka internetového prohlížeče – vlastně se jedná o javascript, který převede stránku do souboru. Kompletní popis „instalace“ je popsán na stránkách nástroje. Popis je v agličtině, ale nejedná se o nic složitého. DotePUB může fungovat v režimu, kdy z textu odstraní všechny hypertextové odkazy a obrázky (immersive mode), v normálním módu jsou odkazy a obrázky vloženy, u obrázků však může dojít k změně umístění či jiným problémům. Já jsem je však prozatím nezaznamenal.

Pokud používáte iPad, lze vytvořené ePub soubory prohlížet v iBooks – a to včetně vkládání poznámek a komentářů do hotového textu.

 

 

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.