Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

AplikaceNávody

K čemu je vlastně iBooks Author?

Po včerejším příspěvku, co nového přináší nová verze nástroje iBooks Author, jsem se setkal s dotazy, k čemu je vlastně tento nástroj určen a v čem je tolik jiný než již existující nástroje jako Word a PowerPoint. Zkusím tedy tento nástroj popsat trochu blíže a nabídnout ukázku vytvořeného učebního textu.

Hned na úvod je nutné říct jedno – pokud nepoužíváte iPad, pak nepotřebujete iBooks Author. Tento nástroj je určen pro tvorbu interaktivních učebnic, které lze smysluplně prohlížet pouze na iPadu. Jakékoliv jiné použití vytvořeného obsahu je velmi omezené. I když lze provést export do PDF, přijdete o všechny interaktivní prvky v knize.

Teď již ale k vlastnímu nástroji a jeho využití. iBooks Author je plně lokalizovaný produkt pro operační systém OS X a je poskytován zdarma. Umožňuje tvorbu knih pro aplikaci iBooks na iPadu, které jsou označovány jako textbooks, označil bych je však spíše jako interaktivní učebnice a výukové materiály. Jak je této interaktivity dosaženo? Zejména možností vkládat tzv. widgety, kterých je v aktuální verzi celkem devět. Jedná se o obrázkovou galerii, video, test, prezentaci, interaktivní obrázek, 3D animaci, posuvný boční panel, výsuvný překryv a kód v HTML 5.

Pro ilustraci jsem vytvořil velmi krátký a jednoduchý materiál, který demonstruje využití některé z uvedených prvků. Na tomto materiálu je vidět, jak také může vypadat DUM, na rozdíl od vytištěných pracovních listů vytvořených v textovém editoru a doplněných lineární prezentací jednoduchých snímků. Pokud bude s knihou pracovat přímo žák na vlastním iPadu, může si na konci kapitoly udělat test, může si v knize vyznačovat či přidávat poznámky. Text ale může stejně tak použít učitel jako prezentaci při výkladu látky. Pokud bude během výkladu vyznačovat pojmy diskutované s žáky, mže je jednoduše na konci hodiny zopakovat a dokonce rozeslat e-mailem žákům.

Práce s programem je díky lokalizaci velmi jednoduchá. Navíc je k dispozici i česká nápověda s příklady. iBooks Author nabízí veškeré běžné nástroje, na jaké jsme z dnešních programů tohoto typu zvyklí, navíc ale umožňuje import již hotových dokumentů z Wordu, včetně zachování formátování, stylů a rozdělení do kapitol. Tím se nabízí poměrně jednoduchá cesta, jak doplnit již hotové materiály o nové prvky.

Ukázka z prostředí programu:

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.