Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

Návody

Brainstorming pomocí slovního mraku

Jedním z možných využití mobilních zařízení žáků je rychlý brainstorming na nějaké téma. Zajímavý nástroj je webová aplikace Polleverywhere.com, pomocí kterého vytváříte z odpovědí žáků slovní mrak. Funguje to tak, že vytvoříte hlasování (poll) a tím získáte webovou adresu pro žáky. Na této adrese je pouze jednoduchý formulář pro zadání jména žáka a odpovědi. Slovní mrak pak vzniká automaticky, velikosti pojmů odpovídají počtu zadaných odpovědí.

Aplikace nabízí základní variantu pro vzdělávací sektor zdarma, kde je hlavním omezením 40 odpovědí na jedno hlasování. Zatím jsem však nenašel žádnou jinou bezplatnou alternativu, která by umožnila něco podobného s více pojmy.

Aplikace obsahuje poměrně velké množství nastavení typu a vzhledu výsledku hlasování. V praxi se mi nejvíce osvědčil právě slovní mrak, u kterého ale musíte ideálně zadat kritérium odpovědi jedním slovem.

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.